• slide1
  • slide2

PRIJAVE ZA UPIS I INFORMACIJE

Opšti uslovi

Odličan ili vrlo dobar uspeh u toku osmogodišnjeg školovanja

Potrebna dokumentacija

  • svedočanstvo osnovne škole, uverenje o završenom drugom ciklusu osnovnog obrazovanja
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • lekarsko uverenje
  • prijava (u školi)

Putevima našeg slavnog naučnika Mihajla Pupina

U organizaciji Global Tourist 24. maja 2016. godine pridružili smo se zanimljivoj turističkoj ponudi "Naučnicima u pohode", upoznajući naše velikane. Prateći put Mihajla Pupina upoznali smo se sa prelepim dvorcem Fantastom kod Bečeja i uživali u pogledu sa kule na nepreglednu bačku ravnicu. Zatim smo posetili rodnu kuću i muzej Mihajla Pupina u Idvoru, kao i veliku interaktivnu izložbu posvećenu Mihajlu Idvorskom Pupinu u Istorijskom muzeju Srbije, koja obuhvata do sada najobimniji presek njegovog života i dela. 

Nastavi sa čitanjem